Finansowanie szkolenia

Poszukujesz dofinansowania do szkolenia? Sprawdź niżej przedstawione propozycje:

Dotacja na szkolenia z Powiatowego
Urząd Pracy (PUP)

Jesteśmy firmą wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym: 2.24/00206/2021, co daje nam możliwość prowadzenia szkoleń dla osób skierowanych na nasze kursy przez Urzędy Pracy.

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną skontaktuj się z Urzędem Pracy pod który podlegasz i zapytaj o szczegóły dofinansowania. Pamiętaj, że u Urzędach Pracy są także programy z dotacjami na rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z których możesz sfinansować zakup niezbędnego wyposażenia.

Dotacja na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

Dotacja i dofinansowanie do szkoleń z KFS skierowane jest dla firm ich pracowników. Podstawowym kryterium, aby skorzystać ze środków z KFS przedsiębiorstwo, kute się o nie ubiega musi zatrudniać przynajmniej jedną osobę na umowę o pracę.

Dla miko przedsiębiorców chcących skorzystać z dofinasowania ze środków KFS jest możliwość uzyskania nawet 100% zwrotu kosztów szkolenia.
Dla małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw jest możliwość uzyskania nawet 80% zwrotu kosztów szkolenia.

Więcej szczegółów o Krajowym Fundusz Szkoleniowym uzyskasz w swoim Urzędzie Pracy.